Vriend – begunstiger worden?

 

Uw donaties aan de “St. Vrienden van de Westerborker Schaapskudde” volledig aftrekbaar”

Als u ons structureel wilt steunen kan dat door middel van een “periodieke gift in geld”. Door een overeenkomst aan te gaan met onze stichting waarin u verklaart dat u tenminste vijf jaar lang een bedrag aan ons overmaakt is dit bedrag bij uw belastingaangifte volledig aftrekbaar.

De “St. Vrienden van de Westerborker Schaapskudde” is een door de belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Heeft u hier belangstelling voor, download dan het formulier bij de belastingdienst of stuur een email en u krijgt de gevraagde formulieren toegestuurd.

 


 

Geef een reactie