Schaap adopteren

 

Een schaap adopteren kost € 22,50 per jaar.  U ontvangt dan een adoptiecertificaat en uw naam wordt bijgeschreven in de galerij van adoptanten. U kunt zich online opgeven door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. 
Iban-nummer van de Stichting Vrienden van de Schaapskudde Westerbork NL78 RABO 0369403169 
Ten name van: StVrienden v.d. Westerborker Schaapskudde 

Opgave formulier:

Uw naam (verplicht)

Uw adres:


Uw postcode:

Uw woonplaats:

Telefoonnummer / Mobiel

Uw e-mail (verplicht)

Hoeveel schapen wilt u adopteren en op welke naam moet het adoptiecertificaat staan?

captcha