Stichting Schaapskudde Westerbork is een ANBI

 

Stichting Schaapskudde Westerbork is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Schaapskudde Westerbork.


Algemeen

Statutaire naam: Stichting Schaapskudde Westerbork

RSIN / fiscaal nummer: 007217857

ANBI-status: Ja


Contactgegevens

Telefoonnummer: 0593-322317

E-mailadres: penningmeester@schaapskuddeorvelte.nl

Website: www.schaapskuddewesterbork.nl

Bezoekadres: Schapendrift 2, 9441 PJ Orvelte

Postadres: De Akkers 42, 9431 KL Westerbork


Doelstelling

Het beheer van de “Westerborker Schaapskudde” door begrazing van de cultuurhistorisch landschap rondom Orvelte. Deze natuurterreinen zijn niet afgerasterd. De gescheperde kudde trekt er met zijn werkhonden dagelijks op uit.

Het in stand houden van het potstalsysteem dat al meer dan 100 jaar zo functioneert. 

Het in stand houden van de “Schaapskudde Westerbork” die gehuisvest is in Orvelte en het behoud van de “Schoonebeeker” als zeldzaam schapenras.


Verslaglegging

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2017 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2016 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2015 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2014 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit Eddy Wijnsma (voorzitter), Charles Manders (penningmeester) en Lambert Dolfing (bestuurslid).


Beloning

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en dus ook geen vacatiegeld. Het bestuur kan wel eventuele onkosten declareren, zoals reiskosten declareren.

De stichting heeft op dit moment een schaapherder Neils Tiktak (37 uur per week) in vaste dienst. Er is veel meer werk dan de herder alleen aan kan. Gelukkig hebben 3 vrijwillige hulpherders, regelmatig stagiaires van Terra College en een groot aantal vrijwilligers die regelmatig de mouwen opstroopt. Een aantal vrijwilligers krijgt onkostenvergoeding. Jaarlijks is er een etentje van het bestuur, de herder en de vrijwilligers.


 

Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde is een ANBI

 

Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde

RSIN / fiscaal nummer: 816654931

ANBI-status: Ja


Contactgegevens

Telefoonnummer: 0593-322317

E-mailadres: penningmeester@schaapskuddeorvelte.nl

Website: www.schaapskuddeorvelte.nl

Postadres: De Akkers 42, 9431 KL Westerbork

Bezoekadres: Schapendrift 2, 9441 PJ Orvelte

IBAN: NL78 RABO 0369403169


Doelstelling

Het geven van bekendheid aan de Westerborker Schaapskudde te Westerbork, alsmede het geven van financiele ondersteuning aan gemelde kudde. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werven van donateurs om financiële ondersteuning van de Stichting Schaapskudde Westerbork mogelijk te maken.


Verslaglegging

Donateurs krijgen jaarlijks een uitgebreide nieuwsbrief. 

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2017 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2016 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2015 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2014 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit Eddy Wijnsma (voorzitter), Charles Manders (penningmeester) en Lambert Dolfing (bestuurslid).


Beloning

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en dus ook geen vacatiegeld. Het bestuur kan wel eventuele onkosten declareren, zoals reiskosten declareren.