Schaapskudde Orvelte

 


 

De Schaapskudde in Orvelte viert op zondag 1 juli het wolfeest. De schapen worden geschoren en de Brink staat bol van de wol. Er worden demonstraties schapendrijven gegeven. Én er is muziek en een proeverij!

Gratis toegang

 


In de officiële naam van onze stichting leest u de plaatsnaam Westerbork. De schapen wonen echter al ruim 25 jaar in Orvelte. Dat vraagt om een verklaring. Daarom beginnen we de informatie op onze site met een beetje geschiedenis over schaapskudde Orvelte.

Rond 1870 was het druk op de velden rond Westerbork en Beilen. Zo’n 23.000 schapen zorgden voor het bestaan van een groot deel van de bevolking. Na 50 jaar, ook door het gebruik van kunstmest, was de kudde nog maar 100 dieren groot. In 1920 telde Westerbork slechts twee kuddes. Na het samenvoegen van de beide kuddes werden de broers Evert en Hendrik Noordhuis uit Westerbork de nieuwe herders. Na het overlijden van Evert is Hendrik alleen verder gegaan. Maar dat viel niet mee. Je zou kunnen zeggen dat Hendrik een beetje eigenzinnig was met een heel groot hart voor zijn dieren. Maar er was geen droog brood met de kudde te verdienen. Uiteindelijke ging de kudde over naar de gemeente, maar Hendrik bleef roepen dat het zijn schapen waren en van niemand anders.

In 1977 gaf Hendrik er de brui aan. De kudde dreigde te verdwijnen en vele instanties riepen om het hardst dat de kudde moest blijven. In 1982 werd de kudde overgedragen aan de Stichting Schaapskudde Westerbork. De gemeente trok zich terug.

In 1989 nam Staatsbosbeheer (SBB) het initiatief om de kudde te verplaatsen naar Orvelte. SBB beschikte in Orvelte over een historisch landbouwbedrijf waar de kudde heel goed bij paste. Het gebied rond Orvelte werd toen ook het graasgebied voor de kudde. De kans die de stichting kreeg van SBB werd met beide handen – en de vele schapenpootjes – aangegrepen en in dank aanvaard.

Orvelte geldt als erkend fokcentrum voor het Schoonebeekerschaap. De inspanning van de herder en de vele vrijwilligers heeft in 1991 geleid tot  de toekenning door van The Conservation Award. De Schaapskudde ontving de prijs in de categorie natuurbescherming. De kudde won niet alleen de prijs in deze categorie, maar ook nog de prijs als nationaal winnaar.

Wat ooit in Westerbork begon floreert nu al weer een kwart eeuw in Orvelte. Op deze website geven we u een impressie van de kudde, de omgeving en de mensen die het mogelijk maken om de kudde in stand te houden. Veel leesplezier.

 


Deze kudde wordt mede in stand gehouden door financiële steun van:

Provincie Drenthe 

 


Stichting Schaapskudde Westerbork is een Erkend leerbedrijf. Het beeldmerk verwijst naar de stagemarkt en naar de beschikbare stageplekken bij de schaapskooi. 

Erkend Leerbedrijf

 


 

Geef een reactie